Menu

 

※展覽首日(3/15)為專業參觀日,現場不售票,恕不開放12歲以下孩童入場。

※最終日(3/18)展至17:00結束。

 

最新消息

 

 

更多最新消息

 

基本資訊

 

展覽日期

 

日期:2019/3/15(五) - 3/18(一)

時間:10:00 AM - 6:00 PM (3/18-10:00 AM - 5:00 PM) (最終日展至17:00結束)

※80歲以上長者及6歲以下兒童免費參觀 (需出示證件) 。

 

展覽地點

 

台北南港展覽館1館1、4樓

(台北市南港區經貿二路1號)

 

聯絡資訊

 

Tel: 02-2659-6000

Email: BakeryShow@chanchao.com.tw

 

更多展會介紹

展會照片

 

 

更多展會照片

 

精選參展商

 

更多精選參展商

 

精選產品

 

更多精選產品

 

參展商新聞稿

 

 

更多參展商新聞稿

 

合作單位

 

 

TOP